неделя, 5 декември 2010 г.

ЛИТЕРАТУРНИ МУЗЕИ - КНИГИ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ, АДРЕСИ. МАРТИРОЛОГ НА БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ!

Представям ви идеята на издателство „Славена”-Варна, с управител Наско Якимов. Надявам се да я обсъдите и дообогатите. Пращам известните ми адреси, които ви моля да допълните и прецизирате. Надявам се да създадем един пълен адресник, добри контакти и да помислим за една сбирка в скоро време. На коята да обсъдим работата си, да споделим идеи и виждания, да инициираме нови форми, контакти и т. н.. Както и да помислим за едно наше сдружение и близки, регулярни и ефективни връзки.
Моля попълнете и допълнете и този мартиролог на българската литература.

ЖЕЛАЯ ВИ ЗДРАВЕ И УСПЕХИ!!!
ОЧАКВАМ ОБАЖДАНИЯ И МЕЙЛИ.
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Славена” ООД, Варна, 9000 “Радко Димитриев” 59А
тел./ факс 052/602 465, е-mail:slavenaood@gmail.com, www.slavena.net
Носител на награди “Варна”, “Христо Г. Данов”, СБП, СБЖ, НАТ, ПТСВ

Идея за издаване на поредица от книги,
посветени на български писатели
с музеи в различни селища на България
Работно наименование на библиотеката „Музеи на български писатели”

Предложение за редакционна колегия – доц. д-р Радослав Радев, Наско Якимов, Васил Василев
               
Идеята се роди през 2005 г. По повод Славейковите дни в Трявна. След това посетих музеите на: Вапцаров в Банско, Д. Дебелянов в Копривщица, И. Вазов в Сопот, Й. Йовков в Жеравна и Добрич, на Л. Каравелов и Г. Раковски в Котел, на Хр. Ботев в Калофер и на Левски в Карлово.
                Оказа се, че на повечето места няма отделно издание на творбите на писателите и за техните живот, творчество и музеи. Посещаемостта е голяма и има нужда от подобни издания.

                Налага се мнението: има нужда да се създаде такава библиотека. Следва:
 1. Създаване на списък на музеите на българските писатели.
 2. Създаване на ред на издаване на книгите по списъка.
 3. Определяне на съдържанието.
 4. Определяне на оформлението.
 5. Технически характеристики.
 6. Автори
 7. Съмишленици
 8. Финансиране

                Какво може да е съдържанието на всяка книга?
 1. Избрани произведения на автора, част от които задължително да бъдат съобразени с учебната програма.
 2. Биографична справка – кратка.
 3. Библиография – кратка.
 4. Текст за случки с и около автора, които да въвеват читателя в истинската тема – произведенията. Този текст е ключът, който може да провокира читателите. Той задължително трябва да е интересен, интригуващ, и непознат на масовия читател.

Какво може да е оформлението?
 1. Библиотечно – задължително за всички книги.
 2. Корицата задължително да включва: портрет на автора, знакът на „Славена”, името на съставителя. На гърба карта на музеите на писатели в България или списък на книгите от библиотеката, или друго.
 3. Покана до художника Васил Василев да нарисува портретите. От него до сега имаме в издателството портрети на: Ботев, Вазов, Стамболов, З. Стоянов, Левски.
 4. Снимки на музеите, писателите, паметници, селищата и други???
 5. Тяло – ч/б и цветно.
 6. Формат – 165/230 мм
 7. Обем – до 100 стр.
 8. Първоначален тираж – 500 бр.
 9. Ориентировъчна цена – 5 лв.
(МАРКИРАНОТО  С ЧЕРВЕНО СА МОИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ -- ДОЙЧО ИВАНОВ
От къде да се започне?
1.               Димчо Дебелянов – 2011 г.
2.               Никола Вапцаров
3.               Христо Ботев
4.               Захари Стоянов
5.               Петко Славейков – 2011 г.
6.               Пенчо Славейков – 2011 г.
7.               Любен Каравелов
8.               Гео Милев
9.               Пеньо Пенев
10.            Чудомир
11.            Иван Вазов
12.            Пейо Яворов
13.            Йордан Йовков
14.            Елин Пелин
15.            Христо Смирненски
16.            Петя Дубарова

... – тук реда може да се състави в зависимост от готовността на авторите и текстовете.
Както и да се добавят и други имена и музеи

Кои да са авторите и съставителите?
1.       Уредници в музеите.
2.       Преподаватели в университети.
3.       Писатели, литературни критици.
4.       За текстовете се изплащат хонорари на базата на конкретни договори.

Съмишленици. - Библиотеката може да е съвместно издание на изд. „Славена” и литературните музеи в България.
1.       Колегите от литературните музеи.
2.       МОН.
3.       МК.
4.       Общините с музеи, и тези, свързани с авторите.

 Финансиране
1.       Издателство „Славена”.
2.       МОН, МК, общини.
3.       По програми за развитие на общини и за развитие на културата.

Разпространение и продажби срещу търговска отстъпка от 25%
1.       В музеите.
2.       В книжарската мрежа.
3.       Училища и университети.
4.       Общини.

Съпътстващи продукти
1.       Сайт на библиотеката, с линкове към сайтовете на музеите.
2.       Пощенски картички.
3.       Портрети.
4.       Фотодипляни.

Рекламни партньори
1.       Централни ежедневници.
2.       Местни вестници.
3.       Интернет.
4.       ТV – ако е възможно

Настоящото предложение е обсъдено с доц. д-р Р. Радев и има за задача да запознае колегите от литературните музеи с идеята и потърси партньорство с тях.

Н. Якимов – управител на изд. „Славена”

02.09.2010 г.
Гр. ВарнаЛИТЕРАТУРНИ МУЗЕИ
АДРЕСИ

Национален литературен музей
Румяна ПАШАЛИЙСКА - директор
088/ 519 50 46
София 1000, ул. "Г. С. Раковски" № 138, тел. 987 34 14
E-mail:  nlmuseum@abv.bg;
Люблина Желева  -  liublina@abv.bg – 088/ 998 80 74

НЛМ - Архив, бул. "Дондуков" № 95, тел. 846 82 37
Д-р Стефанка Кръстева, 088/ 921 92 50; 262 447 - дом.
E-mail: braor@abv

Музей "Петко и Пенчо Славейкови" – 02/987 19 45
Е-mail: ……………………………….

Музей "Никола Й. Вапцаров"
София, ул. "Ангел Кънчев" № 37
Катя Кузмова-Зографова - уредник
Тел. 987 29 33, 751 372 - дом.; 088/ 771 08 68
E-mai: katia_zograf@yahoo.com

Музеен комплекс - Банско
Банско 2770, Област Благоевград
Тел. 07447/ 83-04, 83-03
Асен Коев, тел 24-92, 088/ 828 58 15
Е-mail: ……………………………….

Исторически музей – Димитровград 6400
Ул. “Св. Климент Охридски” №7, тел. 0391/ 667 87
Елена Георгиева – директор, 088/ 855 99 10
Нели Тодорова – 088/ 820 98 97;  E-mail: museumdg@mail.bg

Музей "Пеньо Пенев"
Димитровград 6400, бул. "Димитър Благоев" №9
Живка Шишкова - уредник.
Тел. 0391/ 609 86; 609 70 - дом.; 088/ 655 99 759Е-mail: ……………………………….

Музей "Иван Вазов" - Сопот
Цветанка Неделчева - директор
Тел. 03134/ 20-70, 21-70
Е-mail: ……………………………….


Музей "Чудомир", Казанлък
Пеньо Терзиев - директор, тел. 0431/ 644 19, 431 32; 088/ 834 51 23
Е-mail: ……………………………….

Музей "Петя Дубарова" - Бургас
Димо Карабелов - уредник, тел. 056/ 814 110
Елица Дубарова - Петкова, тел. 205 47
Евгени Апостолов, тел. 055113372, 056/ 357 68, 218 96
Е-mail: ……………………………….

Музей "Гео Милев" - Стара Загора
Георги Янев - директор, тел. 042/ 623 450, Ул. "Гео Милев" № 27

Музей "Пейо К. Яворов" - Чирпан
Тодор Иванов – главен уредник, тел. 088/9594293; 0416/ 40-19;
Е-mail: todor55@abv.bg


Музей "Емилиян Станев"
Велико Търново - 5000,  ул. "Никола Златарски"№20
Радка Пенчева - директор, тел. 062/621 925; 089/ 734 47 48
E-mail:  emstanevmuseum@abv.bg


КЪЩА МУЗЕЙ “ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ”
 КОПРИВЩИЦА 2077, Ул. „Д. Дебелянов” №6
ДОЙЧО ИВАНОВ
Уредник
Тел. 088/ 635 35 19; 07184/ 20-77; дом: 29-61
www: store2.data.bg/dimco/Index.htm
Скайп: dodone54 Музей "Йордан Йовков" – Добрич 9300
Кремена Иванова Митева - гл. уредник, тел. 058/ 602 213, 089/ 632 87 58


МАРТИРОЛОГ НА БЪЛГАРСКАТА ПОЕЗИЯ

„Трагична е, както може би никъде по света, съдбата на българските поети. Страшен е техният мартиролог – защото е дълъг. За по-малко от век – било от вражески куршум; било от обществено политически сблъсъци, било от непосилна мизерия, било от собствената ръка – сиреч пак от непреодолим конфликт със света загиват много поети”

Проф. Петър ВЕЛЧЕВ


-         ХРИСТО БОТЕВ -  184891876
-         ДИМИТЪР БОЯДЖИЕВ
-         ПЕЙО ЯВОРОВ  - 1877-1914;  ЛОРА  -       - 1913
-         ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ  -  1887-1916
-         ХРИСТО СМИРНЕНСКИ  -  1898-1923
-         ГЕО МИЛЕВ  -  1895-1925
-         ХРИСТО ЯСЕНОВ
-         СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ
-         НИКОЛАЙ РАКИТИН
-         НИКОЛА ВАПЦАРОВ  -  1909-1942
-         АЛЕКСАНДЪР ВУТИМСКИ
-         ПЕНЬО ПЕНЕВ  -  1930-1959
-         ЯНА ЯЗОВА
-         АНДРЕЙ ГЕРМАНОВ
-         ХРИСТО БАНКОВСКИ
-         РОСЕН БОСЕВ
-         МИНКО НИКОЛОВ
-         ПЕТЯ ДУБАРОВА
-         ВЕСЕЛИН АНДРЕЕВ  -  1918-1991
-         ДОРОТЕЯ ДОЙЧИНОВА
-         ВЕНЕТА ВЪЛЕВА
-         ????????????????????????????
-        ЗА КОНТАКТИ:
-        
-         Къща-музей “Димчо Дебелянов”
-         Копривщица 2077
-         Тел. 088/ 568 24 91
-         07184 / 20-77;
-         www: store2.data.bg/dimcho/index.htm
-         E-mail: debelyanov_museum@abv.bg
-        
-         ДОЙЧО ИВАНОВ
-         Уредник
-         Тел. 088/635 35 19
-         E-mail:  doicho54@abv.bg
-         Блог:  htpp: doichoivanov1.com;
-         Скайп:  dodone54
-         Фейсбук: Doicho Ivanov

Няма коментари:

Публикуване на коментар