четвъртък, 10 април 2014 г.

1 ГОДИНА ОТ СМЪРТТА НА ЦВЕТКО БАЛЕВ - ХУДОЖНИК


1 година от смъртта на
ЦВЕТКО БАЛЕВ
художник
1958-2013 г.


ПОКЛОНЕНИЕТО ЩЕ БЪДЕ НА 17 АПРИЛ 2014 год.
ОТ 11 ЧАСА НА ГРОБА МУ В МИРКОВО


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МИРКОВО, СОФИЙСКА ОБЛАСТ

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

От протокол № 32 / 27.03.2014 година 


С 10 гласа „ЗА” , 0 гласа „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 10 
гласували общински съветника и на основание чл.21,ал.1, т.18 и т.22 и чл.21, 
ал.2 от ЗМСМА , ОбС Мирково взе: 
РЕШЕНИЕ № 455 
 ОбС Мирково реши: 

1. Да бъде присъдено посмъртно на художника Цветко Балев званието 
„Почетен гражданин на община Мирково“. 
2. Новообразуваната улица, находяща се в местността „Балъковец“/ под 
гара Мирково/ да бъде наречена Цветко Балев. 
3. Да бъдат отпуснати финансови средства за създаване и изработване на 
барелеф, който да бъде поставен на фасадата на родния дом на Цветко 
Балев. 
4. Да бъдат отпуснати финансови средства за създаване и изработване на 
надгробен паметник на Цветко Балев. 
5. Паричните средства за създаване и изработка на барелеф и паметна 
плоча да бъдат обезпечени от бюджета на Община Мирково, Дейност 
759 – Други дейности по култура, § 1020 – Разходи за външни услуги. 
  

 Протоколист………….                                      Председател на ОбС Мирково.............. 
 /инж.Невена Щъркова/                                              /инж.Петър Мутафов/

Няма коментари:

Публикуване на коментар