петък, 1 юли 2011 г.

КАКВО ВСЕ ПАК СЕ СТРОИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА АУРУБИС - "ЗАВОДА - МДК-ПИРДОП"???


ПРИЯТЕЛИ,

ПРИ ВСИЧКИТЕ МИ УВАЖЕНИЯ И РАЗБИРАНИЯ КЪМ КОЛЕГИТЕ И МЕДИИТЕ - КАКВО ВСЕ ПАК СЕ СТРОИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА АУРУБИС - "ЗАВОДА - МДК-ПИРДОП"??? ИЗЧЕТОХ ВСИЧКО ПУБЛИКУВАНО, ИЗЛЪЧЕНО И Т.Т. НО ПОНЕЖЕ КАТО ЖУРНАЛИСТ СЪМ БИЛ НА ТЕРЕНА И СЪМ ОТРАЗЯВАЛ ИЗГРАЖДАНЕТО НА НОВИТЕ МОЩНОСТИ В МДК ОТ ПЪРВАТА КОПКА ПОЧТИ - 1983 г. ДО ПУСКА ИМ ПРЕЗ 1987 И ПО-ПОСЛЕ. КАТО ГРАЖДАНИН И СЪПРИЧАСТЕН КЪМ ПРИРОДАТА И БЪДЕЩЕТО НА РАЙОНА ВСЕ ПАК ПИТАМ: "КАКВО ТОЧНО СЕ СТРОИ, МОДЕРНИЗИРА, ОБНОВЯВА И Т.Н.???" 
ТЕЗИ ОБЩИ ПРИКАЗКИ НЕ МИ КАЗВАТ НИЩО. ВЯРНО ЗА РАЙОНА Е СТРАШНО ДА КАЖЕШ, ЧЕ СЕ ИЗГРАЖДА НОВА ЦЕХ ЗА СЯРНА КИСЕЛИНА ИЛИ НОВА МЕТАЛУРГИЯ НА ПРАКТИКА, ЧРЕЗ ТЕЗИ ПОДОБРЕНИЯ... НО ЗАЩО МЕДИИТЕ СЕ ПОДДАВАТ НА МАНИПУЛАЦИИ И ПРЕПОВТАРЯТ ТЕЗИТЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ-ИНВЕСТИТОРИ, ВМЕСТО ДА ИМ ЗАДАДАТ ТЕЗИ КОНКРЕТНИ ВЪПРОСИ?! НАИСТИНА, СЪЗДАВАТ СЕ РАБОТНИ МЕСТА (Е, НЕ СТОТИЦИ, КАКТО ОБЕЩАВАХА ПРИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ОБОГАТИТЕЛНАТА ФАБРИКА...), ПРОИЗВОДСТВОТО СЕ УВЕЛИЧИ НЯКОЛКО ПЪТИ СЛЕД 15-те ГОДИНИ ПРИВАТИЗАЦИЯ...ЕСТЕСТВЕНО, УВЕЛИЧАВАТ СЕ И ПЕЧАЛБИТЕ. ЗА ЗАПЛАТИТЕ - КОЙ ДА ТИ КАЖЕ... 
НО КАК СЕ ОТРАЗЯВА КОНКРЕТНО ТОВА НА РАЙОНА, КОГАТО БОЛНИЦАТА НИ ЗАГИНА, А ДОРИ ЕДНО ФУТБОЛНО ОТБОРЧЕ СИ НЯМАМЕ ЗА УТЕХА, КАКВИТО ПОДДЪРЖАТ ДОРИ В ЕЛИТНИТЕ ГРУПИ, ДАЛЕЧ ПО-СКРОМНИ БИЗНЕСМЕНИ ОТ ТРЕТАТА КОМПАНИЯ В БЪЛГАРИЯ... 
 ТА, КАЖЕТЕ НИ: "ЗА КАВО ТОЧНО ЩЕ СЕ ПОХАРЧАТ ТЕЗИ МНОГОМИЛИОННИ ИНВЕСТИЦИИ. КАКВА Е РАЗШИФРОВКАТА, ПОДРОБНО НА  "МОДЕРНИЗАЦИЯ И ОПТИМИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОТО И ГРИЖАТА ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА". КОНКРЕТНО. В ДЕТАЙЛИ. ДОРИ НЯКОМУ ДА СЕ ВИДИ ПРЕКАЛЕНО СКУЧНО, НЕНУЖНО И ДОСАДНО. ЗАЩОТО ЗАД ТЕЗИ МОТИВАЦИИ СЕ КРИЯТ ДРУГИ ИНТЕРЕСИ. МОЖЕ БИ... 
ДА СЕ КАЖЕ, РАЗКАЖЕ И ОБЯСНИ - И ТО В МАСОВИТЕ МЕДИИ!!!

Няма коментари:

Публикуване на коментар