сряда, 10 август 2011 г.

СТАТУТ НА НАЦИОНАЛНАТА ЛИТЕРАТУРНА НАГРАДА "ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ"


НАЦИОНАЛНА И МЕЖДУНАРОДНА ЛИТЕРАТУРНА НАГРАДА
“ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ”


С Т А Т У Т

1.     Националната литературна награда “Димчо Дебелянов” е учредена през 2004 година от Община Копривщица и Дирекция на музеите – Копривщица.

2.     Наградата се присъжда ежегодно за високи творчески постижения в областта на поезията и се връчва на Димчовите поетични празници през  месец август в Копривщица.

3.     На кръгла годишнина от рождението на Димчо Дебелянов (на всеки 5 години) ще се връчва и Международна  литературна награда ”Димчо Дебелянов”,  която се присъжда по начина валиден за националната награда. За Международната награда се формира отделно жури, назначавано от кмета на Копривщица, по предложение от Дирекция на музеите-Копривщица, най-късно до края на предходната година..

4.     За присъждане на наградата всяка година се формира от учредителите жури на ротационен принцип, включващо носители на наградата, национално признати познавачи на живота и творчеството на Дебелянов, представители на творчески съюзи и организации, на Дирекцията на музеите и на Община Копривщица.  Журито с мнозинство избира председател.

5.     Заседанията на журито и взимането на решенията могат да стават и на конферентен принцип. Журито взима своите решения с обикновено мнозинство и обявява свите номинации и решение в деня на връчването на наградата. През юбилейни годишнини Международната награда ще се връчва на рождения ден на Димчо Дебелянов - 28 март. За приетите решения се съставя и подписва протокол от всички членове на журито, който се предава за съхранение в Община Копривщица и Дирекция на музеите – Копривщица.

6.     Наградата няма конкурсен характер. Журито определя кандидатите на експертен принцип,  след предложения от членовете си. Мотивациите за номиниране на кандидатите и определяне на лауреата се оформят в писмен вид и са неразделна част от протокола с решението за определяне на носителя на наградата. Единствените критерии  при избора на носителя на наградата са художествените стойности на произведенията му, които да носят духа  и чара на Димчовата поезия.

7.     Наградата представлява малка пластика (копие на статуята-паметник на проф. Иван Лазаров), диплом и парична сума.

8.     Освен наградата, могат да се присъждат и почетни награди за цялостно творчество, поощрения, плакети и други отличия. Допускат се и лични награди (от страна на организации, учреждения, отделни личности и т. н.), след одобрение от страна на журито.

9.      Наградният фонд се осигурява от Община Копривщица, Дирекция на музеите – Копривщица и дарители.


Няма коментари:

Публикуване на коментар